Determination of learning outcomes of curriculum development in education according to questions in KPSS (public personnel selection examination) educational sciences test

Authors

Abstract

Learning outcomes are the first and most essential element of the curricula and the correct and rigorous determination of the learning outcomes is very important in order to ensure formal education in schools to be well-planned and to design and apply curriculums effectively. Because, the other elements of the curriculum which are content, educational situations and evaluation are determined and designed according to the learning outcomes. The purpose of this study is to determine the learning outcomes related to the scientific field of curriculum development in KPSS educational sciences test for teacher candidates. In this research, the questions about curriculum development in KPSS educational sciences test between 2001 and 2018 were analyzed by using descriptive survey model. A total of 174 questions were asked about the curriculum development discipline for 18 years in KPSS. By analyzing the questions, 76 learning outcomes about the scientific field of curriculum development in education were written.

Author Biography

Mustafa Bayrakcı, Sakarya University

Education Faculty, Department of Educational Sciences

References

Başkan, Z. ve Alev, N. (2010). Kamu personeli seçme sınavında (KPSS) çıkan soruların öğretmenlik meslek derslerine göre kapsam geçerliği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-49.

Büyükkaragöz, S. (1997). Program geliştirmede kaynak metinler. Konya: Kuzucular Ofset

Çelik, F. (2006). Türk eğitim sisteminde hedefler ve hedef belirlemede yeni yönelimler. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 1-15.

Demirel, Ö. (2008). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Deryakulu, D. (2011). KPSS eğitim bilimleri sorularının genel öğretmen yeterliklerinin öğretim teknolojisi alanı ile ilgili alt yeterlik ve performans göstergeleri açısından incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 1-23.

Erden, M. (1988). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertürk, S. (1984). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.

Karacaoğlu, Ö. C. (2018). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Nobel Yayınevi.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kısakürek, M.A. (1983). Eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16(1), 217-244.

ÖSYM (2018). KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı, https://www.osym.gov.tr/ TR,8837/hakkinda. html. Erişim Tarihi: 20.01.2020.

ÖSYM (2019). KPSS Çıkmış Sorular. http://www.osym.gov.tr/TR,15071/kpss-cikmis-sorular.html. Erişim Tarihi: 20.01.2020.

Sönmez, V. (2004). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

TTK (2003). 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi, file:///C:/Users/pc/Downloads/2551-_austos_2003.pdf. Erişim Tarihi: 20.01.2020.

Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme-teori ve teknikler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.

YÖK (2019). Yeni öğretmen yetiştirme lisans programları, http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_ rEHF8BIsf YRx/10279/41807946. Erişim Tarihi: 20.01.2020.

Downloads

Published

2020-09-07