The Examination of The Postgrade Theses on Harmonization Programs in Preschool Period: Analysis of Problems and Solution Suggestions

Authors

  • Yavuz Erişen Yıldız Technical University
  • Halime Nur Sezer
  • Naciye Kaya

Abstract

The preschool education of children who need special care has become obligatory in the delegated legislation no 573 on special education, issued in 1997, and in the regulations of special education services, prepared in 2006 on the basis of that legislation. The harmonization education is defined as special education practices “ based on the principle suggesting that individuals in need of special education can continue their educations, together with their peers without any incapability, at public or private, preschool, primary school, secondary school, and widespread education institutions”. As well as in this legislation, the regulations related to the harmonization education were also made in the MONE legislation of Preschool Educational Institutions. It is seen that preschool educations of children in need of special care have been guaranteed by legal arrangements. The important problems arising in harmonization education have caused scientific studies and postgraduate studies to focus on this issue. The purpose of the study is to examine the postgraduate theses on harmonization programs in the preschool period in Turkey and analyze the defined problems and solution suggestions. The study was done in a mixed pattern, and document analysis method was used in it. The qualitative and quantitative analysis techniques were used in the analysis of the data. The postgraduate theses used in the study were selected through the thesis review page of Higher Education Institution. For the identification of the theses, the keywords, including “harmonization, preschool, program”, were used, and accordingly, a total of 17 postgraduate theses were reached. The data were collected by “ Pre School Harmonization Programs and Postgrade Thesis Studies Review Form” prepared by the researcher. The form contains 11 items that include variables such as the types of postgraduate theses, their production year, production institute, department, sampling, research type, these data collection place. Besides, the conclusion and suggestions parts of the theses were deeply examined with content analysis method. As a result of the study, it was found that the theses of harmonization programs in preschool period in Turkey mainly were done on postgraduate level, their majority were studied at the departments of Educational Sciences Institution, and mainly at special education sections, and their majority were descriptive studies based on teacher views, and the problems identified at postgraduate theses of harmonization education and solution suggestions of that were deeply examined with content analysis, and thematically submitted, and the suggestions of the studies to be newly conducted on this issue were offered.

References

Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H. ve İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60.

Akkök, F. (2003). Bayan perşembeler (2. edition). İstanbul: Özgür Editions

Altun, T. ve Gülben, A. (2009). Okul öncesinde özel gereksinim duyan çocukların eğitimindeki uygulamalar ve karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Journal . 28, 253 -272.

Arı H.(2015) Bir okul öncesi özel eğitim kurumunda tersine kaynaştırma uygulamasının ve ilkokula hazırlığa etkilerinin incelenmesi Post Graduate Thesis (not published ) Necmettin Erbakan University Educational Sciences Institution Primary Education Department

Artan, İ. ve Uyanık Balat, G. (2003). Okul öncesi eğitimcilerinin entegrasyona ilişkin bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal 11(1); 65-80.

Avaroğulları, M. (2009). “Yurt Dışında Topluma Hizmet Uygulamalarına Genel Bakış”. Topluma Hizmet Uygulamaları.(Ed: B. Aksoy, T. Çetin, Ö. F. Sönmez). Ankara: Pegem Academy Editions.

Avcıoğlu, H. (2012). Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) müdürlerinin tanılama, yerleştirme-izleme, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme ve kaynaştırma uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3), 2009-2031.

Avcıoglu, H. Eldeniz-Çetin, M. ve Özbey, F. (2004). “Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, A.Yakmış ve E.Sazak-Pınar (Ed): XIV National Special Education Congress Notice Book, Kök Publishing, Ankara

Bakkaloğlu, H , Yılmaz, B , Altun-Könez, N , Yalçın, G . (2018). Türkiye’de Okul Öncesi Kaynaştırma Konusunda Yapılan Araştırmalar Bize Neler Söylüyor?. İnönü University Faculty of Education Journal, 19 (1), 119-150.

Balaban M., Yılmaz Ö. ve Yıldızbaş F.(2009). Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Oral Notice. (1-3 Mayıs 2009), Çanakkale

Batu, S. Ve Kırcaali İftar, G. (2006). Kaynaştırma. Ankara: Kök Publishing.

Baydık, B. (1997). «Özel Eğitimde Kaynaştırma ve Okul öncesi Kurumların Kaynaştırmadaki Önemi”. National Education, 136, p.27-29

Bayraklı, H. (2014). Özel gereksinimli çocuğu okul öncesinde kaynaştırmaya devam eden annelerin kaynaştırmada yaşadıkları sorunlar ve gereksinimleri. Yayımlanmamış araştırma raporu.

Bayraklı H.(2016) “Okul Öncesinde Kaynaştırma Konulu Anne Eğitim Programının Çıktılarının Anne ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması”Doctoral thesis .Ankara University .Educational Sciences Institution

Bozarslan Malkoç, B. (2010). Eskişehir ilindeki Özel Anaokullarında çalışan eğitimcilerin okul öncesi dönemde kaynaştırma ile ilgili görüşleri. Post graduate thesis (not published). Anadolu University Educational Sciences Institution Special Education Department Eskişehir

Ceylan, R. (2004).Entegre eğitime katılan ve katılmayan engelli çocukların annelerinin depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Doctoral thesis (not published), Ankara University, Institute of Science and Technology, Ankara.

Çerezci,Ö (2015). Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan kaynaştırma eğitimi uygulamalarının kaynaştırma kriterleri açısından değerlendirilmesi. Not published post graduate thesis. Ankara: Gazi University, Educational Sciences Institution.

Çulhaoğlu-İmrak, H. (2009). Okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn tutumları ile kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda akran ilişkilerinin incelenmesi. Post graduate thesis. (yayınlanmamış), Çukurova Üniversitesi Social Sciences Institution Preschool Department, Adana.

Dağlar, G. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Post graduate thesis (not published. Mehmet Akif Ersoy University Social Sciences Institution Primary Education Department Preschool Education Program, Burdur.

Demir, M. (2014). Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Öğret-men Görüşleri (Trabzon Province Case). Not published Post graduate thesis, : Okan University Social Sciences Institution, İstanbul

Demir, Ş(2016). Öğretmen eğitimi programının kaynaştırma uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflardaki öğretmen ve özel gereksinimli çocuklar üzerindeki etkileri. Doctoral Thesis (not published). Ankara University. Educational Sciences Institution.Special Education Department ,Ankara.

Diken,İ(2006).Öğretmen adaylarının yeterliği ve zihin engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Educational Researches Journal, Number:23.

Dikici Sğırtmaç A. Hoş, G., Abbak, B. S. (2015) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yaşanan Sorunlara Yönelik Kullandıkları Çözüm Yolları Ve Önerileri Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education Journal (Kefad) Volume no: 12, Number: 4, December 2011, Page 205-223

Doğaroğlu, T , Bapoğlu Dümenci, S . (2015). Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimi ve Erken Müdahale Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal,P : 460-473

Dolapçı, S. (2013). Öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algıları ve kaynaştırma eğitimine bakış açıları. Not published Post graduate thesis. Dokuz Eylül University, Educational Sciences Institution, İzmir.

Düşek, G.(2008). Okul öncesi öğretmenleri ve ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik düşüncelerinin incelenmesi.5.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Oral Notice, Çanakkale

Enç, M., Çağlar, D. ve Özsoy,Y. (1981).Özel Eğitime Giriş, Ankara University Faculty of Education Editions ,No.95. Ankara.

Ergin, E., Bakkaloğlu H., (2015) Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda Sınıf İçi Geçişlerin Kolaylaştırılması Ankara University Faculty of Education Special Educational Journal Doı: 10.1501/Ozlegt_0000000226 2015, 16(2), 173-191

Ergin E.(2016) Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda Geçişlerin İncelenmesi. Not published Post graduate thesis Anadolu University, Educational Sciences Institution, Eskişehir

Gezer, M. S. (2017). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik rol algılarının belirlenmesi. (Not published Post graduate thesis). Anadolu University, Educational Sciences Institution, Eskişehir

Göl, Z.(2017) Kaynaştırma uygulamaları yürütülen okul öncesi sınıflarda işitme yetersizliği olan ve normal işiten öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi

Gök, G. ve Erbaş, D. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 66-87.

Işıkhan, V. (2005). Türkiye’de zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin sorunları. Ankara: Hacettepe.

Kale M., Sığırtmaç A., Nur İ. , Abbak B.S.(2016), "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", International Journal of Early Childhood Education Studies-IJECES, vol.1, pp.39-48,

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Rdition Publishing

Kaner, S. (2009). Aile katılımı ve işbirliği., B. Sucuoğlu (Editör). Zihin engelliler ve eğitimleri. First Edition. (p. 352-406). Ankara: KÖK Publishing

Kanmaz,T(2017). Hareketli oyun eğitim programının okul öncesi kaynaştırma eğitimi alan ortopedik engelli çocukların kaba motor becerilerine etkisinin incelenmesi. Not published Post graduate thesis.Gazi University, Educational Sciences Institution,Ankara

Kaytez,N. Durualp, E., ve Kadan, G. (2015). Engelli çocuğu olan ailelerin gereksinimlerinin ve stres düzeylerinin incelenmesi. Education and Training Researches Journal, 4(1), 197-214.

Kılıçkaya, A., Zelyurt, H. (2015) Okul Öncesi Programlarında Özel Gereksinimli Bireylerin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi (1989-2013), International Turkish Educational Sciences Journal , April.

Koçyiğit, S. (2015) Ana Sınıflarında Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen-Rehber Öğretmen Ve Ebeveyn Görüşleri, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Educational Journal No: 4/1 2015 S. 391-415.

Konuk, R.(2005). Anaokulu ve anasınıfına devam eden normal ve entegre eğitimi alan çocukların ebeveynlerinin okul öncesi eğitim kurumu seçimlerini etkileyen etmenler Not published Post graduate thesis, Selçuk University, Social Sciences Institution , Konya.

Lim, G. A. (1996). Parental perspectives on being empowered or disempowerment for the inclusion of their children with disabilities. Paper presented at the Joint ERA/AARE Conference, Singapore

Metin, N. (1992). Okul öncesi dönemde özürlü çocuklar için kaynaştırma programları. Special Education Journal,1(2), 34 -36.

Metin, N. (1997a). Okul öncesi dönemde entegrasyon ve entegrasyonun başarısını etkileyen faktörler. Okul öncesi Eğitim Sempozyumu; okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar. Ed. Gelengül Haktanır, Turkey Preschool Education Development Association , Ankara.

Metin, N. (1997b). Anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubundaki çocukların anne-babalarının normal ve özürlü çocukların kaynaştırıldığı programlar hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. Ankara University, 5. Mithat Enç Special education days , first edition, Turkish disabled confideration editions, 116-124, İstanbul

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Odluyurt, S. (2007). Okul öncesi dönemde gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklar için gerekli kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin ve bu becerilerden bazılarının etkinlikler içine gömülen eşzamanlı ipucuyla öğretiminin etkilerinin belirlenmesi. Doctoral thesis, Anadolu University Educational Sciences Institution Special Education Department Mental disabled Education Department

Ömeroğlu E. (1992). Okul öncesi işitme engelli çocukların kaynaştırılmasında yaratıcı drama eğitimin kullanılması. Special Education Journal (2)

Özaydın, L. ve Çolak, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programına ilişkin görüşleri. Kalem Eğitim ve Human Sciences Journal, 1 (1), 189 – 226.

Özbaba, N. (2000). Okul öncesi eğitimcilerin ve ailelerin özel eğitim muhtaç çocuklar ile normal çocukların kaynaştırtmasına karşı tutumları. Not published Post graduate thesis. Marmara University, Educational Sciences Institution, İstanbul.

Özdemir, H. (2010). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Not published Post graduate thesis. Trakya Üniversitesi Social Sciences Institution Primary Education Classroom Teaching Department.

Özen, A., Ergenekon, Y., Kürkçüoğlu, B.Ü. ve Genç, D. (2013) Kaynaştırma Öğrencisi Olan Okul öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarında Yaptıkları Öğretim Uygulamalarının Belirlenmesi. Anadolu University Social Sciences Journal, 13(2);153-166, Eskişehir

Özmen, E. (2010). İzmir ilinde kaynaştırma öğrencileri ile çalışan okul öncesi öğretmenlerinin empatik eğilimleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Post Graduate Thesis. Dokuz Eylül University Educational Sciences Institution Primary School Department Classroom Teaching Department, İzmir.

Özsoy, A.S., Özkahraman, Ş. ve Çallı, F. (2006). Zihinsel engelli çocuk sahibi ailelerin yaşadıkları güçlüklerin İncelenmesi. Family and Society Education Culture and Research Journal, 3(9), 68-76.

Sarı, H., Çeliköz, N. ve Seçer, Z (2009). An analysis of pre-school teachers’ and student teachers’ attitudes to inclusion and their self-efficacy. International Journal Of Special Education, 24, 30-44.

Sargın, N. (2001). Anasınıfı öğretmenlerinin kaynaştırma programı çerçevesinde zihin özürlü çocuklara yönelik tutumları. XI. National Special Education Congress, Eğitim Bookstore, 91–98, Eskişehir

Seçer, Z., Çeliköz, N., Sarı, H., Çetin, Ş. Ve Büyüktaşkapu, S.( 2010a). Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları (Konya ili örneği). Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Journal no 29, page 393-406.

Sucuoğlu, B. Argın, T. (2006). İlköğretimde kaynaştırma Uygulamaları. Morpa: İstanbul

Sucuoğlu, B. (1995).Özürlü çocuğu olan anne-babaların gereksinimlerinin belirlenmesi. Child and Youth Journal, 2(1), 10-18.

Şenol,F.B (2017). Kaynaştırma uygulaması yapılan okul öncesi sınıflarında drama eğitim programının çocukların etkileşimi ve sosyal bilgi işleme sürecine etkililiğinin incelenmesi. Not published Doctoral Thesis, Hacettepe University. Health Sciences Institution. Ankara.

Taşdemir, H(2016). Zihinsel engelli çocukların kaynaştırma eğitiminde karşılaştıkları sorunların ve aile gereksinimlerinin sosyal hizmet perspektifinden değerlendirilmesi. Not published Post graduate Thesis, Yıldırım Beyazıt University. Health Sciences Institution.

Tuna M.(2015). Sınıfında özel gereksinimli öğrencisi olan okul öncesi öğretmenlerinin doğal öğretim sürecine ilişkin bakış açılarının incelenmesi. . Not published Post graduate Thesis. Anadolu University. Educational Sciences Institution. Eskişehir

Tuş, Ö. Ve Çifci-Tekinarslan, İ. (2013). Okul öncesi kaynaştırma eğitimine devam eden özel gereksinimli çocukların karşılaştıkları güçlüklerin annelerin görüşlerine göre belirlenmesi. Dumlupınar University, Social Sciences Journal, 35; 151-166.

Tükel A.(2017).2013 okul öncesi eğitim programı ile ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Institution, Selçuk University, Social Sciences Institution. Konya

Temel, Z.F. (2000). Okul öncesi eğitimcilerinin engellilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri Hacettepe University, Faculty of Education Journal 18: 148 – 155.

Uğurlu, H. (1993). Okul öncesi eğitimde entegrasyon. YA-PA Preschool Education and Generalizing Seminary, Ankara

Uğuz, Ş., Toros, F., İnanc, B.Y. ve Çolakkadıoğlu, O. (2004). Zihinsel ve/veya bedensel engelli çocukların Annelerinin anksiyete, depresyon ve stres düzeylerinin belirlenmesi. Clinical Psychiatry Journal, 7,42-47.

Uşun,S.(2003)Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, G.Ü. Gazi Faculty of Education Journal Volume 23, No 2 (2003) 125-138.

Varlıer, G. (2004). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşleri. Not published Post graduate Thesis, Anadolu University Educational Sciences Institution Special Education Department Eskişehir.

Yavuz, C. (2005). Okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Not published Post graduate Thesis, Gazi University Educational Sciences Institution, Child Development and Education Department, Ankara.

Yılmaz, B. (2014). Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarının Kalitesinin Değerlendirilmesi. Not published Post graduate Thesis, Ankara: Gazi University Educational Sciences Institution.

Downloads

Published

2019-10-10