The effect of argumentation-based teaching on developing argument skills of prospective teachers, and on their willingness to debate

The effect of argumentation-based teaching on developing argument skills of prospective teachers

Authors

  • Elif Meral Yazar
  • Zeynep Basci Namli
  • Fatih KAYAALP

Abstract

Bu makale, kantitatif araştırma yaklaşımlarından biri olan deneysel tasarımı kullanarak argümantasyon temelli öğretim yaklaşımının öğretmen adaylarının argüman oluşturma becerileri ve tartışma istekliliği üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu, Türkiye'de bir devlet üniversitesinin Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Matematik Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören toplam 192 öğretmen adayından oluşmaktadır. Ahlaki ikilem hikayeleri kullanılarak elde edilen araştırma verileri ve tartışmaya istekli olma ölçeği, betimleyici ve çıkarımsal istatistiksel analiz yöntemleri ve argümantasyon değerlendirme rubriği ile analiz edilmiştir. Uygulama süreci argümantasyon temelli öğretimin öğretmen adaylarının argüman oluşturma becerilerini ve tartışmaya istekliliklerini artırdığını ortaya koymuştur.

© 2016 IJCI ve Yazarlar. Yayınlayan Programları ve Öğretim International Journal (IJCI ) . Bu, Creative Commons Attribution lisansının (CC BY-NC-ND) ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ) hüküm ve koşulları altında dağıtılan açık erişimli bir makaledir .

Anahtar Sözcükler: Argümantasyon temelli öğretim yaklaşımı, ahlaki ikilem hikayeleri, argümantasyon becerisi, tartışmaya isteklilik.

Downloads

Published

2021-03-01